Sidebar

20
do, jan

Cultuur & Uitgaan
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

074 Hengelo Cultuur - De gemeente Hengelo ontwikkelt voor de periode 2021-2024 een nieuw kunst- en cultuurbeleid. De basis daarvoor vormt de nieuwe kunst- en cultuurnota. Het college heeft ingestemd met de conceptnota. Nadat de nota in de Politieke Markt met de raad besproken is, volgt een definitieve versie.

De huidige beleidsperiode loopt tot en met 2020. Eind 2019 is de evaluatie van het lopende kunst- en cultuurbeleid 2014-2020 besproken in de gemeenteraad. De uitkomsten van de evaluatie en de recent opgehaalde informatie hebben geleid tot de geactualiseerde visie op kunst en cultuur.

Informatiebronnen

Op 4 maart 2020 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor vertegenwoordigers uit de hele culturele sector uitgenodigd waren. Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van Oyfo, Metropool, Schouwburg Hengelo, Bibliotheek Hengelo, Museum Hengelo, Piet Blommuseum, amateurverenigingen en beeldend kunstenaars. Er is uitgebreid van gedachten
gewisseld over allerlei aspecten van kunst en cultuur in Hengelo met als doel een nieuwe visie samen te stellen. Voor de nieuwe nota is ook op andere manieren belangrijke informatie verzameld. Via het HengeloPanel is een groot aantal Hengeloërs bevraagd. Daarnaast zijn ook landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen verwerkt. Dit alles heeft geresulteerd in een conceptversie van de geactualiseerde kunst- en cultuurnota voor de periode 2021-2024. Op het moment dat nota werd opgesteld was er nog geen sprake van de coronacrisis. Eventuele gevolgen zijn nu niet te voorzien en daarom ook niet verwerkt. Uiteraard blijven de cultuurinstellingen en de gemeente daarover wel in gesprek.

Programmalijnen

In de geactualiseerde kunst- en cultuurnota worden drie Hengelose programmalijnen
beschreven:

Versterking van de culturele basisinfrastructuur;

Bevorderen van deelname kunst en cultuur;

Ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling.

De drie programmalijnen bevatten in totaal acht speerpunten zoals: Verbinden cultuursector met evenementen en Bruisende binnenstad, Versterken programma cultuureducatie en beeldende kunst. Voor elk speerpunt zijn concreet de samenwerkende partijen, activiteiten en beoogde effecten beschreven. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de conceptvisie in de
beeldvormende Politieke Markt van mei of juni bespreekt. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor het speerpunt beeldende kunst. Uit de evaluatie in de raad bleek dat de wens leeft om het huidige beleid te herzien. Daartoe wordt de raad drie varianten van beeldend kunstbeleid voorgelegd. Na de beeldvormende Politieke Markt wordt de nota aangepast tot een definitieve versie. Deze wordt weer besproken in het college en vervolgens ter vaststelling aangeboden
aan de raad. In de tweede helft van 2020 wordt de uitvoering van de programmalijnen uitgewerkt. Het is de bedoeling om in 2021 direct van start te gaan met de realisatie van de geactualiseerde visie.

Foto door Markus Spiske via Pexels

Beheerders gezocht banner